ul. Piasta 5
05-822 Milanówek
tel. 22 724 98 52
e-mail: milanowek@ksnaw.pl

Bank Pekao SA /O Grodzisk Maz.
38 1240 6348 1111 0000 5124 2028

Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy
Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

Pragniemy podzielić się wielką radością, że 14 września 2023 r. nasze Stowarzyszenie otrzymało nagrodę Wartości i Wrażliwości 2023. Nagroda Wartości i Wrażliwości przyznawana jest przez Telewizję Republika za wyjątkową empatię oraz troskę. Skierowana jest dla tych, którzy wykazują szczególną wrażliwość na potrzeby innych i podejmują działania mające na celu pomoc tym, którzy jej potrzebują. Nagroda ta promuje postawę pełną wyrozumiałości i życzliwości oraz nagradza osobiste zaangażowanie w sprawy społeczne i środowiskowe.
Nagrodę Wartości otrzymało w tym roku Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, a Nagrodę Wrażliwości – Fundacja Kapucyńska, z którą przez wiele lat mieliśmy przyjemność pielgrzymować na Jasną Górę.
Nagrodę podczas uroczystej Gali w Teatrze Palladium odebrali Beata Śliwińska, Daria Chmura, Przemysław Żukowski i Łukasz Owczarek.

Rodzinna I życzliwa atmosferaATRAKCYJNE FORMY SPęDZANIA WOLNEGO CZASU


Rękodzieło
Nasze prace które możesz mieć w domu

Zapraszamy do
wspierania

Wsparcie psychologiczneterapia zajęciowa

Fizjoterapia

Hipoterapia

szerzymy idee integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi

organizujemy wycieczki
Turnusy rehabilitacyjne
pielgrzymkiwykfalfikowana i dośWiadczona kadra


Siedziba
Zarządu Głównego

ul. Deotymy 41
Warszawa

ul. Piasta 5
05-822 Milanówek
tel. 22 724 98 52
e-mail: milanowek@ksnaw.pl

Bank Pekao SA /O Grodzisk Maz.
38 1240 6348 1111 0000 5124 2028

Warsztat Terapii Zajęciowej Milanówek

ul. Piasta 30
 Milanówek

Środowiskowy Dom Samopomocy Podkowa Leśna

ul. Błońska 46/48
Podkowa Leśna

dostęp do świadczeń z zakresu opieki medycznejwydarzenia lokalne

konkursy plastyczne

zawody sportowe

imprezy kulturalne

uroczystości patriotyczne i kulturalne

DOMOWY KLIMAT


usługi na najwyższym poziomie
×
Skip to content