ul. Piasta 5
05-822 Milanówek
tel. 22 724 98 52
e-mail: milanowek@ksnaw.pl

Bank Pekao SA /O Grodzisk Maz.
38 1240 6348 1111 0000 5124 2028

Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy
Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

WSPIERAMY PSYHOLOGICZNIE

Organizujemy spotkania tematyczne


Rękodzieło
Nasze prace które możesz mieć w domu

Zapraszamy do
wspierania

Możesz liczyć na pomoc i rozmowę

zajęcia w pracowni kulinarnej

szerzymy idee integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi

organizujemy rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymki

imprez kulturalno– rozrywkowE, rekreacyjNE i sportowE


Siedziba
Zarządu Głównego

ul. Deotymy 41
Warszawa

ul. Piasta 5
05-822 Milanówek
tel. 22 724 98 52
e-mail: milanowek@ksnaw.pl

Bank Pekao SA /O Grodzisk Maz.
38 1240 6348 1111 0000 5124 2028

Warsztat Terapii Zajęciowej Milanówek

ul. Piasta 30
 Milanówek

Środowiskowy Dom Samopomocy Podkowa Leśna

ul. Błońska 46/48
Podkowa Leśna

prowadzimy działalność
charytatywno - opiekuńczĄ

pogłębiamy formacje religijne

WSPIERAJĄ NAS

DZIĘKUJEMY