Średni miesięczny koszt pobytu każdego mieszkańca ogłaszany jest każdego roku przez Starostę Powiatu Grodziskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.