Oddział KSN AW w Milanówku zrzesza osoby niepełnosprawne oraz ich rodziców i opiekunów. Siedzibą Zarządu Oddziału jest dom przy ulicy Piasta 5 w Milanówku. Skład Zarządu:

 

    Prezes Janina Maranda

    Skarbnik Piotr Nowaczek

    Sekretarz Karola Gąsiorowska

    Członek Janusz Kubicki

    Członek Waldemar Zimiński