Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy KSN AW 05-822 Milanówek, ul. Piasta 5

KRS 0000215585 Regon 011122045-00032 NIP 529-16-19-119

Konto: Bank Pekao SA /O Grodzisk Maz. 38 1240 6348 1111 0000 5124 2028

tel: (22) 724 98 52 / 724 93 57

tel: (22) 506 50 11

e-mail: milanowek@ksnaw.pl

www.milanowek.ksnaw.pl

Dyrektor DR-O Karola Gąsiorowska

tel: (22) 724 98 52 / 724 93 57 wew. 001

tel. 515-123-064

e-mail: k.gasiorowska@ksnaw.pl

Administracja

tel: (22) 724 98 52 / 724 93 57 wew. 019

e-mail: filip@ksnaw.pl

tel: (22) 724 98 52 / 724 93 57 wew. 020

e-mail: dro.adm@ksnaw.pl

Kadry

tel: (22) 724 98 52 / 724 93 57 wew. 021

e-mail: kadrymilanowek@ksnaw.pl

Księgowość

tel: (22) 724 98 52 / 724 93 57 wew. 022

e-mail: i.jackowska@ksnaw.pl

 

Kierownik zespołu terapeutyczno – opiekuńczego

tel: (22) 724 98 52 / 724 93 57 wew. 023

tel. 517 355 939

e-mail: dro.kierownik.terapeutow@ksnaw.pl

Pracownik Socjalny

tel: (22) 724 98 52 / 724 93 57 wew. 023

tel. 509 674 108

e-mail: dro.pracowniksocjalny@ksnaw.pl

Pielęgniarki

tel: (22) 724 98 52 / 724 93 57 wew. 014

tel. 513 940 547